Press TKTuzlanski kanton

Pogledajte potrebnu dokumentaciju za oslobađanje plaćanja markica

Pogledajte potrebnu dokumentaciju za oslobađanje plaćanja markica

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona moći će od ponedjeljka, 14.01.2019. godine, uplatiti premije osiguranja za 2019. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije.

Uputstvom o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, periodi na koje se odnosi oslobađanje od participacije.

Ovdje možete pronaći upustvo za popunjavanje virmana za premiju osiguranja a na ovom linku možete pogledati kategorije osiguranih lica i periode na koje se odnosi oslobađanje od participacije i koja je potrebna dokumentacija za oslobađenje markica.

Pogledajte potrebnu dokumentaciju za oslobađanje plaćanja markica